Si vols fer-te soci/a, clicka el botó!
(abans però et recomanem que llegeixis la informació sobre els tipus de socis i les quotes del Club)

TIPOLOGIA DE SOCIS/ES:

SOCI NUMERARI:
 • Socis i sòcies de ple dret amb veu i vot a l’Assamblea
 • Majors de 18 anys
 • Avalats per 2 socis numeraris i acceptats per la Junta Directiva
 • Amb una antiguitat mínima de 18 mesos consecutius donats d’alta com a soci esportista
 • Estan al corrent de pagaments
 • Han abonat la quota d’entrada que s’hagi aprovat en l’Assamblea General Ordinària per l’any en curs
 • De socis numeraris distingim les següents tipologies:
  • Sènior (fundadors i socis numeraris)
  • Honor (per la seva tasca en pro del Club i de l’esport)
  • Mèrit (per les seves qualitats personals i prestigi públicament reconegut)
 SOCI NO NUMERARI:
 • No son socis de ple dret, no tenen veu i vot a l’Assamblea
 • Majors de 18 anys que no compleixen les condicions de soci numerari o menors d’edat
 • De socis no numerari distingim les següents tipologies:
  • Esportista (+18 anys)
  • Esportista juvenil (sub 18)
  • Esportista infantil (sub 14)
  • Temporal (participants d’activitats/tornejos puntuals)
  • Empleat (treballadors del Club)

QUOTES TEMPORADA 2017/2018

Soci numerari: 97€/any
 • La quota es renova l’1 d’Octubre de 2017 fins al 30 de Setembre de 2018)
 • Es pot fraccionar en dos pagaments (Octubre  49,5€ / Abril 49,5€)
 • La quota es gira per rebut bancari
Soci no numerari:
 • Els socis no numeraris poden donar-se d’alta qualsevol mes de l’any, la quota variarà en funció del mes en el que es faci efectiva.
 • El pagament de la primera quota ha der fer-se per ingrés o transferència bancaria al número de compte del Club.
 • Les quotes que s’especifiquen a continuació inclouen l’alta de soci des del mes que es dona d’alta fins a 30 de Setembre de 2018:
T'esperem!
97€
Octubre '17
93,36€
Novembre '17
89,12€
Desembre '17
84,22€
Gener '18
78,60€
Febrer '18
72,22€
Març '18
64,99€
Abril '18
56,87€
Maig '18
44,77€
Juny '18
37,62€
Juliol '18
26,33€
Agost '18
13,83€
Setembre '18

Si necessites més informació sobre la tipologia dels socis, consulta els Estatuts del Club